goudprijs per kilogoudprijs per gram

Goudprijs

Goudprijs aan de top?

goudprijs per kilo

goudprijs per kilo

Zit de goudprijs aan haar top op niet? We kunnen deze vraag op twee manieren oppakken:

  1. Als een technische analyse vraag
  2. Als een fundamentele Analyse vraag waarbij je naar de hele economie moet kijken

Ik ga er wel vanuit dat goud wel degelijk een rol binnen ons geldsysteem heeft, maar deze rol is de afgelopen veertig jaren enorm teruggebracht. Ik ga er van uit dat de goudprijs in de komende jaren een grotere rol gaat spelen. En als we terug kijken naar de historische ontwikkeling van de goudprijs sinds de kredietcrisis zien we een duidelijke groei van de goudprijs.

Er zijn de volgende argumenten tegen het maken van een Technische Analyse van de goudprijs:  Na het los laten van de koppeling van de dollar – goudprijs en de daar op volgende positie van de dollar als reserve valuta is de dollar zwaar overgewaardeerd (ten koste van de goudprijs !) De wereldhandel vind plaats in dollars en nog belangrijker olie wordt er afgerekend.   Het is dus een verzonnen standaard en deze standaard staat met de opkomst van landen als China onder druk. Met het meer dan verdubbelen van de hoeveelheid dollars in omloop afgelopen jaar had de goudprijs ook mee moeten groeien. Maar dat gebeurde (nog) niet.

Als die munt qua hoeveelheid in omloop alsmede haar waarde verzonnen is, hoe kan daar dan een serieuze grafiek uit komen? Een technische analyse van de goudprijs heeft daarom niet veel zin.

Waarom is de goudprijs de laatste jaren gestegen?

Op de eerste plaats door onrust over de waarde van de Dollar en de Euro. Door de krediet crisis zijn de eerder zo vertrouwde munten hun status aan het verliezen en met name de goudprijs heeft daar van geprofiteerd.

Wordt dat beter?

Er zijn niet veel lichtpuntjes en de schulden problemen stapelen zich maar op:

  • Spanje heeft bijvoorbeeld net haar spaarbanken moeten redden.
  • Dat deed Ierland ook en kijk hoe het daar mee afgelopen is.

Spanje is echter iets groter dan Ierland. De staatsschulden van de Europese landen worden groter en groter. Als er al eens een positief bericht te melden is, dan is het dat een schuld minder groot dan verwacht werd uitvalt. Maar nog altijd groter en grotere schulden. Er is geen houden meer aan.

Toekomst van de goudprijs

Over de korte termijn ontwikkeling van de goudprijs is niet veel te zeggen. Ik weet niet of het feest over een week over is, over een paar jaar, of dat het zich nog tientallen jaren weet te rekken. Dat laatste lijkt me onwaarschijnlijk, maar onze maatschappij heeft al een record gezet. Nog niet eerder heeft een fiat geldsysteem zich zo lang weten te handhaven. Amerika heeft het langst bestaande fiat geldsysteem door sinds 1907 al met deze dollar te werken. Die dollar was toen wel vergeleken  met de goudprijs 98% meer waard… Dat wel. We zitten vanuit 1907 gezien al dicht bij de 100% verlies. Dat moment gaat dus wel komen, maar zoals gezegd, het is onduidelijk wanneer het definitief over is. Als de klap komt voor de dollar moet er gezocht worden naar een alternatief. Er wordt nu al gespeculeerd over een op goud gebaseerde munt. In ieder geval zal de goudprijs in zo’n geval enorm stijgen.

Goud kopen of verkopen ? Controleer hier de goudprijs