goudprijs per kilogoudprijs per gram

Goudprijs per gram in dollar


Op deze pagina kunt u de grafieken van de goudprijs per gram in dollar bekijken. De gebruikelijke eenheid waarin de goudprijs wordt uitgedrukt in troy ounces. Deze eenheid is voor een normale burger niet zo vanzelfsprekend. Om beter te begrijpen wat de werkelijke veranderingen zijn in de goudprijs, is het natuurlijk veel gemakkelijker om de inhoudsmaat “troy ounce” om te rekenen naar een eenheid waar we dagelijks mee te maken hebben en veel mee rekenen, de goudprijs per gram bijvoorbeeld.
Om van troy ounces naar de goudprijs per gram te komen, wordt de volgende berekening uitgevoerd:

Goudprijs per troy ounce omrekenen naar goudprijs per gram in dollar

Een troy ounce staat gelijk aan 31,1034768 gram. Oftewel, er passen 31,10… grammen in 1 troy ounce.
Indien u de goudprijs per troy ounce om wilt rekenen naar de prijs per gram, dient u alle waarden van de grafiek te delen door 31,1034768.

Voorbeeld:
De goudkoers is 1800 dollar per troy ounce. Er past 31,1034768 gram in een troy ounce. De prijs per gram is dus 1800 / 31,1034768 = 57,87 USD.

De goudprijs per gram in dollar is in dit voorbeeld dus 57,87 USD.

De goudprijs per gram in dollar
Onderstaand zijn de goudprijs grafieken voor u omgerekend van dollar per ounce naar dollar per gram.
U kunt achtereenvolgens zien hoe de goudkoers zich heeft gedragen in de afgelopen maand, het afgelopen jaar, en in de afgelopen 5, 10 en 20 jaar. De grafieken worden elke dag ververst.

Actuele goudprijs
Voor de meest actuele goudprijs per gram kunt u onze twitteraccount @goudprijs volgen. Wij plaatsen tweemaaldaags een update van de goudprijs.

Actuele goudprijs in dollar per gram

Goudprijs in dollar per gram – laatste 30 dagen

Goudprijs per gram in dollar (USD)

Goudprijs per gram in dollar – laatste jaar

Goudprijs per gram in USD - 1 jaar

Goudprijs in dollar per gram – laatste 5-jaar

Goudprijs per gram in USD - 5 jaar

Goudprijs grafiek in dollar per gram – laatste 10-jaar

Goudprijs per gram in USD - 10 jaar

Goudprijs grafiek in dollar per gram – laatste 20-jaar

Goudprijs per gram in USD - 20 jaar

Bekijkt u liever de goudprijs grafieken van de goudprijs per gram in euro?