goudprijs per kilogoudprijs per gram

Olieprijs sinds 1960

Wat is de ‘gewone’ olieprijs?
We zijn de laatste jaren snel gewend geraakt aan een prijs voor een vat olie van $100 of meer. Maar in mijn jeugd was het $16 dollar en als jong volwassene was het $24 per vat.
Tijdens de oliecrisis schoot de koers van een vat olie naar $42. We waren indertijd in zak en as.
Toen Iran en Irak eind jaren zeventig serieus in oorlog kwamen, toen schoot de olieprijs pas fors omhoog. Het merendeel van de olie die op de wereld verbruikt werd, kwam uit die regio. Men was bang dat de toevoerlijnen doorsneden zouden worden en ook was het waar dat de Irakese productie fors te lijden had van de oorlog. De olieprijs piekte rond de $70 per vat.
Na die oorlog ging de prijs voor een vat olie weer terug naar ergens rond de $23 per vat. De Eerste Golfoorlog bracht de prijs van olie op $30 per vat.
Pas na 9/11 ging de prijs van olie fors omhoog. In één streep ging het naar uiteindelijk een piek van $150 per vat.
Maar wat veroorzaakte die stijging? Was het de productiebeperking van de OPEC, was het de Tweede Golfoorlog, was het de angst voor Peak Oil?
Voor ons consumenten was het alles van dit.
De echte reden voor de enorme prijsstijging was echter een totaal andere. Ik kan u verklappen dat we enorm in de maling genomen zijn. In de BeursAccent Nieuwsbrief ga ik komende maand uit de doeken doen wie en op welke manier de olieprijs omhoog wist te jagen.
Ik kan u wel verklappen dat de “echte” olieprijs dichter bij de $40 per hoort te liggen, dan bij de $100 per vat. In feite zou een koers onder de $50 als normaal mogen gelden. Canada en Noord Amerika zijn daar niet blij mee. Hun kostprijs voor de lokale olie ligt hoger dan die prijs en dat maakt dat we in ieder geval weten in welke hoek we de aanhangers van een hogere prijs voor olie kunnen zoeken.
U zult een abonnement op BeursAccent moeten nemen om de echte reden voor de koersstijging van olie te vernemen.
Dat is één van de voordelen van het betaalde abonnement op die service.
www.beursaccent.nl

Crude_oil_prices_since_1861

 

The post Olieprijs sinds 1960 appeared first on BeurZ Nieuws.

Een dramatische schaliegas en olie slachting

In de shale-boom, de opkomst van schaliegas en olie boringen in Amerika, werden erg makkelijk leningen aan startende bedrijven verstrekt. Die shale-boom begon 10 jaar geleden. U voelt hem misschien al aankomen, de eerste 10 jaars leningen staan volgend jaar op de rol om afbetaald of doorgerold te worden. De resultaten van de toenmalige start-ups zijn opmerkelijk en dramatisch te noemen. Opmerkelijk omdat schaliegas- en olie een enorme industrie is geworden. Voormalige Staten in Amerika die erg arm waren, zagen de afgelopen tien jaar hun economie op de kop gezet worden. Maar liefst anderhalf miljoen banen werden er in deze sector en vooral in de voormalig vrij arme staten gecreëerd. Dat is met recht opmerkelijk te noemen. Maar nu het probleem. Het werd gerealiseerd met geleend geld en zonder dat er door veel partijen winst op werd gemaakt. Wat er namelijk gebeurde was dat de gasprijs een dramatische duikeling maakte van 12 naar 2. Heel was schaliegas initiatieven werden vervolgens verlaten en men ging verder in schalie-olie. En nu is vervolgens de olieprijs ook dramatisch gedaald. Maar liefst meer dan 50% omlaag. Bedrijven die zich nog net konden redden met een verplaatsing naar de oliesector zien nu hun investeringen verdampen. Hun kostprijs ligt vaak rond de $70 per vat terwijl olie nu op de wereldmarkt $50 per vat opbrengt. Daarbij moet je volgend jaar leningen aflossen terwijl je vrijwel geen cash meer hebt. Hoeveel van die anderhalf miljoen banen gaan straks weer verloren? Hoeveel bedrijven gaan belly-up? Hoeveel leningen gaan nooit meer afgelost worden en wie zijn daar uiteindelijk het slachtoffer van? Komt de FED wederom als reddende engel, maar dan nu voor de fossiele energie sector? Gaat de FED deze leningen opkopen om zo Amerika energie onafhankelijk te houden en de bedrijven gaande te houden? Als ze dat gaan doen, dan is dat in de kern illegaal. Immers heeft de FED geen geld, ze creëert het slechts uit lucht. Als ze met dat verzonnen geld een energie sector mogen kopen, dan is dat een diefstal van ongekende omvang. Nog groter zelfs dan de diefstal van onafhankelijke banken door de FED banken. Vergis u namelijk niet, de eerste “grootste diefstal ooit” heeft plaatsgevonden tijdens de bankencrisis. De banken van de FED eigenaren namen heel veel andere banken over en werden daarmee groter en machtiger dan ooit. En dat allemaal met verzonnen geld. De wereld laat het nog altijd toe. En gaat de FED nu in 2016 met de volgende mokerslag komen? Durven ze het aan om bijna openlijk de wereld te zeggen dat ze heer en meester over de wereld zijn? Beleggers in de schaliegas- en olie sector gaan vrijwel zeker hun bezittingen verliezen. Of aan de FED, of aan degenen die de vrijwel failliete boedels voor vrijwel niets gaan overnemen.

The post Een dramatische schaliegas en olie slachting appeared first on BeurZ Nieuws.

Continue reading